UAB "Dori Darbai"

Nuotekų išsiurbimas ir išvežimas

Ką galime?

Vilniaus mieste ir priemiesčiuose teikiame šias paslaugas:


  • Asenizacija (nuotekų išsiurbimas ir išvežimas).

  • Kanalizacinių šulinių, paplavų duobių, lauko ir kilnojamųjų tualetų išplovimas.

  • Kanalizacinių sistemų pravalymas užsikimšus aukštu slėgiu.

  • Valymo įrenginių aptarnavimas ir priežiūra.

  • Naftos, smėlio bei riebalų gaudyklių aptarnavimas.